Ceník služeb

Překlady


Překlad bez ověření (z čj do nj anaopak)  


Překlad s ověřením (z čj do nj a naopak) 



Padesátiprocentní příplatek za expresní překlady. (Neplatí při dlouhodobé spolupráci.)

Zaslání překladu poštou od 100 Kč.




450-500 Kč/NS 

600-650

Kč/NS

Tlumočení


Tlumočení (orientační cena)

Tlumočení s razítkem (orientační cena) 


Účtuji si každou započatou hodinu tlumočení a příplatek za cestu. Za tlumočení o víkendu a o svátcích si účtuji padesátiprocentní příplatek.




800 Kč/60 min

1000 Kč/60 min

Výuka 


Výuka německého jazyka (orientační cena)


- všechny úrovně, příprava na maturitu, certifikáty,

přijímací zkoušky na VŠ, konverzace, konzultace na míru

- indiviudální a firemní výuka


Účtuji si příplatek za cestu.



500 Kč/60 min