Vzdělání a praxe

Praxe

 • od roku 2018 - odborná asistentka na katedře germanistiky a slavistiky FF ZČU
 • 2012 - současnost - překladatelská činnost pro soudy (Okresní soud Plzeň-město, Okresní soud Plzeň-sever, Okresní soud Plzeň-jih, Krajský soud v Plzni) a policii ČR (Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje), soudní překlady (právních) dokumentů v soukromém sektoru, spolupráce s advokátními kancelářemi (např. PKMK), s kancelářemi daňového poradenství (Law & Finance s.r.o.), realitními kancelářemi (Bioreality.cz), překladatelskými agenturami a jinými subjekty (nadace Hanns-Seidel-Stiftung, hokejová agentura IHA SURPASS s.r.o.)
 • 2010-2011 - výuka německého jazyka pro Strejcovu školu jazyků v Plzni
 • od 2010 - překladatelská činnost pro hospodářskou komoru IHK Regensburg

Vzdělání

 • 2010-2016 - doktorské studium germanistiky na Karlově univerzitě v Praze
 • 2012 - jmenování tlumočníkem jazyka německého Krajským soudem v Plzni
 • 2008-2009 - doplňkové studium pro tlumočníky a překladatele na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze
 • 2004-2010 - magisterské studium germanistiky na Karlově univerzitě v Praze

Zahraniční studijní pobyty

 • 2012-2015 - letní vědecké pobyty na univerzitě v Kostnici
 • letní semestr 2010 - vědecký pobyt na Vídeňské univerzitě
 • letní semestr 2008, zimní semestr 2010 - studium germanistiky na Rupprecht-Karls-Universität v Heidelbergu
 • 2002-2003 - studium na Augustinus-Gymnasium ve Weidenu