Soudní překlad

Soudní překlad (nazývaný též soudně ověřený překlad, úřední překlad, ověřený překlad, překlad s tlumočnickou doložkou či překlad s kulatým razítkem) se skládá ze zdrojového dokumentu ve výchozím jazyce a jeho překladu. Zdrojový text, buď originál, nebo jeho ověřená kopie, se svazuje s překladem, který je opatřen tlumočnickou doložkou s podpisem a kulatým razítkem soudního tlumočníka. Tlumočnickou doložkou, která je napsána v jazyce překladu, soudní tlumočník dokládá, že přeložený text souhlasí s textem výchozím.

Soudní překlady jsou vyžadovány u oficiálních dokumentů institucí činných ve správním a soudním řízení, při komunikaci se soudy, úřady a policejními orgány. V soukromém sektoru patří k nejčastějším překladům se soudním ověřením rodné, oddací a úmrtní listy, vysvědčení, diplomy, potvrzení o studiu, výpisy z obchodního či trestního rejstříku, živnostenské listy, dále pak různé typy smluv, stanovy společnosti, soudní rozsudky, závěti, daňová přiznání atd.

Normostrana

Normostrana (NS) je standardizovaná strana textu, za kterou se účtuje cena překladu. Normostrana činí 1800 znaků včetně mezer, t. j. přibližně 250 slov. Pokud chcete sami zjistit, kolik znaků má Váš výchozí text, můžete tak učinit v aplikaci Microsoft Word - Revize - Počet slov. Počet znaků výchozího textu a překladu se může lišit, předběžná kalkulace ceny je tedy vždy pouze orientační.